ഒരു layoff കഥ…

"എഴുത്തുകാരൻ ആണോ?" അവന്റെ ചോദ്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ആശ്ചര്യത്തോടെയും, അത്ഭുതത്തോടെയും ഞാൻ അവനോടു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. "ഹാ ഇടക്കെഴുതും. എങ്ങനെ മനസിലായി?" ലീല ട്രാവെൽസ്.. നാട്ടിലേക്കുള്ള ബസ് ബാംഗ്ലൂര് സാറ്റലൈറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു കിടന്നു. ബസ് കണ്ടക്ടർ തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നു മുറവിളി കൂടുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ബസ് നു അകത്തേക്ക് കയറി. ഒരു വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം ആയതു കൊണ്ടാവാം ബസ് കയറാൻ ആൾ തിരക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ ബസ് ന്റെ ഒത്ത നടുവിലെ ഒരു …

Insight of word SORRY in IT Industry

"Why?" He repeatedly asked me. "Why man?, I dont understand. I dont think creating an excel sheet is a rocket science. Even kids are playing with excels. For god sake, you use your brain". I angrily looked at him., with all courage i wanted to shout at him, but. But, all that build up ended …

An Unforgettable Father’s Day

"ദേ ഈ ഉണക്ക തേങ്ങാ ചമ്മന്തി വച്ചോ മോനെ". അമ്മ 100മറ്റോ തവണയാണ് ഇതു പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയതാണോ എന്തോ, ഇത്തവണ എനിക്ക് ഒഴിവു പറയാൻ തോന്നില്ല. ഞാൻ ആ പാക്കറ്റ് എടുത്തു ബാഗിൽ വച്ചു. എനിക്ക് ബാഗിന്റെ ഭാരം കൂറ്റൻ ഇഷ്ടമേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പക്കറ്റ്‌സ് പോലും ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ, പലപ്പോഴും അവിടത്തെ ഒരിയാക്കാരൻ പാചകക്കാരന്റെ അവിഞ്ഞ ഭക്ഷണം രസകരമാക്കുന്നത് ഇതു പോലെ 'അമ്മ തരുന്ന ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ ആയിരിക്കും. …